เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามมิให้กักตุนน้ำตาลทรายหรือปฏิเสธการจำหน่ายแและติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศห้ามมิให้กักตุนน้ำตาลทรายหรือปฏิเสธการจำหน่ายแและติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจน

     เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามมิให้กักตุนน้ำตาลทรายหรือปฏิเสธการจำหน่ายแและติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจน
 
ประกาศห้ามมิให้กักตุนน้ำตาลทราย 1
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า 1
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ หน้า47
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ หน้า48
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ