เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป

    รายละเอียดข่าว

งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน ยกเว้น บุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ