เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "Some progress, must do better" (บางความคืบหน้า จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Economist ฉบับรายวันที่ 25 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "Some progress, must do better" (บางความคืบหน้า จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Economist ฉบับรายวันที่ 25 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "Some progress, must do better" (บางความคืบหน้า จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Economist ฉบับรายวันที่ 25 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ