เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๓

    รายละเอียดข่าว

 สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๓ (กองทุนฯ) มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่กองทุนฯ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ด้านล่าง และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอำเภอกบินทร์บุรี จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานให้บุคลากรในหน่วยงาน    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ