เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่

    รายละเอียดข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

     เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ