เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ให้เกษตรกรปฏิบัติเกี่ยวการเผาที่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กำหนดห้ามกำจัดวัสดุทางการเกษตร ฟางข้าว ตอซังข้าว ซังข้าวโพด หญ้า หรือขยะมูลฝอย ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนมาก    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ