เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ