เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงนบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]34
2 รายความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (และรอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]70
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคลโครงการคุณธรรมจริยธรรม [ 24 มี.ค. 2566 ]84
4 รายงานความก้าวหน้าและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ [ 21 มี.ค. 2566 ]57
5 ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]61
6 ประกาศรับสมัครแต่งตั้งต่างสายงาน [ 19 ต.ค. 2565 ]75
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]85
8 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]81
9 แผนพัฒนาบุคลากร64-66 [ 3 ต.ค. 2565 ]92
10 แบบประเมินเลื่อนระดับ [ 3 ต.ค. 2565 ]86
11 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 3 ต.ค. 2565 ]70
12 แผนแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 3 ต.ค. 2565 ]82
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]85
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2565 ]70
15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]108