เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ