เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การพัฒนาบุคลากร ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]27
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]32
3 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม [ 24 มี.ค. 2566 ]47
4 การพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]88
5 การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]47
6 การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]51
7 ประกาศ กถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]40
8 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2564-2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]74
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]76
10 แผพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2562 ]84