เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]29
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]39
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]219
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลกการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]172
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]296
6 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]277
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]231
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]266
9 ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]282
10 ประกาศ การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]283
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 28 ก.ย. 2561 ]258
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]292