เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว [ 4 ก.พ. 2564 ]241
202 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ก.พ. 2564 ]243
203 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" [ 19 ม.ค. 2564 ]220
204 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]246
205 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 21 ก.ย. 2563 ]233
206 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พายุ "โนอีล" [ 18 ก.ย. 2563 ]277
207 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 ก.ย. 2563 ]283
208 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2563 ]224
209 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]245
210 ประกาศ เรื่อง แผนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]253
211 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง [ 21 มิ.ย. 2562 ]218
212 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ-บ้านโคกกลาง จำนวน 2 ช่วง [ 21 มิ.ย. 2562 ]269
213 การยกเว้นให้ต่างด้าวสามาถทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล [ 4 ม.ค. 2562 ]240
214 ขยะและการจัดการขยะด้วย 3R [ 4 ม.ค. 2562 ]214
215 ธนาคารขยะรีไซเคิล [ 4 ม.ค. 2562 ]290
216 ขยะอันตรายจัดการถูกวิธี ชีวีปลอดภัย [ 4 ม.ค. 2562 ]264
217 การลดและการใช้ขยะมูลฝอย [ 4 ม.ค. 2562 ]231
218 การจัดระเบียบการให้อาหารนก [ 29 ต.ค. 2561 ]207
219 การให้บริการของศูนย์ไอซีที [ 19 ต.ค. 2561 ]253
220 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี เรื่องการรณรงค์สวมหวกนิรภัย [ 11 ต.ค. 2561 ]244
221 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่องการบริหารจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาล ในเขตเทศบาลตำบลสระบัว [ 15 ส.ค. 2561 ]247
222 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสระบัว [ 31 ม.ค. 2561 ]247
223 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทะเบียนพาณิชย์ [ 7 ก.ย. 2560 ]194
 
|1|2|3|4|5หน้า 6